Condiţii de utilizare

Informaţiile, documentele şi graficele („conţinuturile”) publicate de către Desitin Pharma S.R.L („Desitin”) pe adresa www.concentrix.ro („Pagini web”), servesc unor scopuri pur informative şi nu pot şi nu trebuie să înlocuiască o consultaţie medicală. Acestea nu se folosesc pentru autodiagnosticare şi nu trebuie utilizate fără ajutor medical profesional. Pe adresa www.concentrix.ro, nu se dau sfaturi medicale sau de altă natură sau recomandări. Conţinuturile corespund reglementărilor legale în vigoare şi sunt dedicate în exclusivitate pentru informarea utilizatorilor din România. Desitin nu îşi asumă răspunderea (explicită sau tacită) pentru corectitudinea şi integritatea şi nici pentru actualitatea informaţiilor. Desitin îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul paginilor web, fără un aviz prealabil şi fără menţionarea vreunui motiv.

Prin utilizarea paginilor web, acceptaţi condiţiile de utilizare ale Desitin, în versiunea aflată în vigoare. Vă rugăm să vă ţineţi la curent, în mod constant, cu actualizarea prezentelor condiţii de utilizare.

1. Dreptul de autor
Paginile web ale Desitin acordă utilizatorilor, printre altele şi accesul la materiale protejate prin dreptul de autor, cum ar fi contribuţii redacţionale sau prezentări de pagini web şi alte lucrări literare sau artistice, care sunt protejate.  Desitin permite utilizatorilor particulari sau persoanelor cu activităţi independente (de ex. doctori, farmacişti sau altor instituţii precum case de asigurări de sănătate, organizaţii de binefacere, grupe de auto-ajutorare) să descarce şi să tipărească astfel de conţinuturi pe calculatorul lor, în funcţie de drepturile proprii. Referinţe cu privire la dreptul de autor al Desitin Pharma S.R.L trebuie să existe pe orice copie privată a publicaţiilor sau părţi din acestea, sub forma simbolului pentru dreptul de autor (vezi Punctul 10). În ceea ce priveşte operaţiuni suplimentare de utilizare, cum ar fi modificări, multiplicări, distribuire sau redarea publică a paginilor web şi a conţinuturilor (complete sau parţiale), utilizatorul nu are aceste drepturi.

2. Drepturile de marcă şi alte aspecte comerciale ale dreptului de proprietate
Denumirile produselor de pe paginile web ale Desitin sunt, independent de mărimea scrisului sau existenţa vreunui simbol al mărcii, mărci ale Desitin Pharma S.R.L, ale companiilor asociate sau ale emiţătorilor dreptului de licenţă. Utilizarea neautorizată a acestor mărci este interzisă în mod explicit şi se pedepseşte conform legii în vigoare. Aceleaşi reguli sunt valabile pentru alte simboluri, care nu sunt denumiri ale produselor, dar care sunt totuşi protejate, cum ar fi marca şi denumirea comercială de „Desitin”. În afară de acestea, unele pagini web conţin imagini sau prezentări ale produselor, care sunt protejate în România şi alte ţări şi care constituie proprietatea Desitin Pharma S.R.L sau ale căror drepturi pot fi utilizate doar cu aprobarea unui terţ şi exclusiv pe paginile de web. Fără aprobare scrisă din partea Desitin Pharma S.R.L, utilizarea acestora nu este permisă.

3. Accesul la paginile web
Desitin face eforturi pentru a asigura accesul constant la paginile web. Totuşi, nu este exclus ca, din motive tehnice sau în scopuri de mentenanţă, paginile web de la adresa www.concentrix.ro să nu poată fi accesate temporar şi fără aviz prealabil. Utilizatorii nu au niciun drept referitor la accesul neîntrerupt la conţinuturile paginilor web.

4. Garanţia
Desitin nu preia răspunderea pentru corectitudinea, integritatea sau actualitatea conţinuturilor aflate pe paginile web. Toate informaţiile, indicaţiile, recomandările şi detaliile nu angajează legal. Conţinuturile care sunt publicate pe adresa www.concentrix.ro, pot conţine greşeli redacţionale, tehnice sau tipografice. Desitin nu preia răspunderea pentru acestea şi îşi rezervă dreptul de a face modificări în orice moment.

Garanţia Desitin este limitată la cazurile de cauzare voluntară şi neglijentă de daune, cât şi la o garanţie obligatorie conform prevederilor legale.

Desitin Pharma S.R.L nu garantează pentru eventuale daune întâmplătoare sau secundare, directe sau indirecte, care au rezultat din vizitarea paginilor web de pe adresa www.concentrix.ro sau din utilizarea informaţiilor, documentelor, indicaţiilor sau recomandărilor publicate pe aceste pagini web.

Desitin nu preia răspunderea pentru accesul neautorizat al terţilor la conţinutul paginilor web şi nici pentru eventuala transmitere a unor viruşi informatici şi troieni sau a altor programe dăunătoare. Utilizatorul este obligat să-şi ia măsuri de precauţie pentru protecţia calculatorului împotriva unor astfel de programe dăunătoare, în special instalarea unui software antivirus şi utilizarea definiţiilor actuale antivirus. Paginile web ale Desitin, permit utilizatorului accesul şi cunoaşterea informaţiilor şi datelor asupra căror conţinut şi formă, Desitin nu are nicio influenţă (informaţii de la terţi). Desitin nu garantează pentru astfel de informaţii de la terţi. Această regulă este valabilă în special pentru referinţe electronice (linkuri) către pagini web străine (vezi punctul 7.). Aceste referinţe apar exclusiv în scop informativ şi ca serviciu suplimentar pentru utilizator. Referinţe la alte publicaţii de pe internet, nu trebuie considerate ca fiind recomandări pentru terții respectivi, pentru produsele sau serviciile acestora. Desitin nu preia răspunderea pentru aceste informaţii şi date de la terţi şi nici nu îşi însuşeşte informaţiile de la terţi.  Această regulă este valabilă, în special cu privire la integritatea, corectitudinea, independenţa faţă de drepturile unor terţi sau conformitatea cu reglementările legale sau alte regulamente obligatorii.

5. Produse distribuite la nivel mondial
Paginile web pot conţine informaţii cu privire la produse distribuite şi servicii oferite la nivel mondial, care nu pot fi obţinute, în mod obligatoriu, din orice locaţie. O indicaţie cu privire la un produs sau un serviciu de pe o pagină web a Desitin, nu înseamnă că astfel de produse sau servicii pot fi obţinute în locaţia unde se află utilizatorul.

Informaţiile publicate pe aceste pagini web se bazează pe documentele de aprobare, valabile pentru România. Utilizatorii paginilor web, care nu locuiesc în România, trebuie de aceea să ia în considerare faptul că unele produse specificate pe paginile web, ar putea să nu fie aprobate în ţara lor, din cauza diferenţei prevederilor legale ale respectivei ţări şi din cauza faptului că s-ar putea aplica informaţii diferite cu privire la produse.

6. Linkuri către această pagină
Linkuri cu paginile web ale Desitin sunt permise atât la pagina de start, cât şi la subpaginile acesteia (aşa numitele „linkuri ascunse“ sau „deep links“), dacă:

(a) pagina web a Desitin, cu link ascuns, conţine un link către propria pagină de start şi
(b) adresa internet a paginii web a Desitin, cu link ascuns, este recunoscută în mod clar de către utilizator.

Nu sunt permise de ex. linkuri către componente ale paginilor web ale Desitin, cum ar fi „frames“, „includes“, „pop-ups“ sau fieşiere PDF.

Nu este permisă o  integrare a paginilor web ale Desitin sau a componentelor sale în paginile internet ale unor terţi prin intermediul „frames“, „includes“, „linkuri-inline“ sau alte tehnici speciale similare. Excepţiile de la aceste reguli presupun aprobarea prealabilă, în scris, din partea Desitin Pharma S.R.L.

Desitin nu a verificat paginile internet ale terţilor care au linkuri către paginile web ale Desitin şi nu îşi asumă responsabilitatea faţă de conţinutul acestor pagini străine.

7. Linkuri către pagini terţe
Desitin Pharma S.R.L poate adăuga linkuri către alte pagini internet, care din punctul ei de vedere sunt interesante. Desitin nu preia răspunderea pentru conţinutul acelor pagini şi pentru standardul de protecţie a datelor de pe aceste pagini. Prin adăugarea unui link către pagini terţe, Desitin Pharma S.R.L nu aprobă şi nu sprijină conţinuturile de pe aceste pagini.  De asemenea, Desitin Pharma S.R.L nu îşi însuşeşte conţinuturile acestor pagini şi nu preia răspunderea pentru corectitudinea sau integritatea informaţiilor sau aspectelor de pe aceste pagini. Responsabil pentru conţinuturile acestor pagini este exclusiv administratorul paginii accesate prin linkul respectiv.

8. Publicul ţintă al acestor pagini web
Aceste pagini web ale Desitin şi conţinuturile publicate prin intermediul acestora se adresează în exclusivitate publicului din România.

9. Protecţia datelor / Informaţii cu privire la persoane
Sunt valabile prevederile legale din România, cu privire la protecţia datelor. Informaţii cu privire la culegerea şi utilizarea datelor personale pentru utilizarea paginilor web, pot fi preluate din Declaraţia de protecţie a datelor a Desitin Pharma S.R.L.

10. Înregistrarea dreptului de autor
Copyright © Desitin Pharma S.R.L 2017.
Toate drepturile rezervate.